Vol 13, No 21

(2013/2) O. JÓZEF M. BOCHEŃSKI – LOGIKA, FILOZOFIA, ŚWIATOPOGLĄD