Vol 17, No 39/2

(2017/4/II) W poszukiwaniu twórczego źródła – III

Tom pod redakcją Marka Kazimierza Siwca i Daniela Rolanda Soboty

Spis treści

Spis treści PDF
 
Contents PDF
 
W poszukiwaniu twórczego źródła III – wokół punktu widzenia twórcy PDF
Marek Kazimierz Siwiec

Filo-Sofija – Problemy twórczości

Z drogi twórcy. Ku metafizyce źródła PDF
Marek Kazimierz Siwiec
Wokół filozofii wyobraźni twórczej Gastona Bachelarda PDF
Anna Kamińska
Estetyka symptomu Georges’a Didi-Hubermana PDF
Magdalena Krasińska
Inny – Drugi – Ty – Ja PDF
Stanisław Buda
Przeobrażenia wiersza Chłopcy Mieczysława Jastruna. W kręgu refleksji o procesie twórczym PDF
Robert Mielhorski
Sztuka jako obrona człowieka. Refleksje na marginesach myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce i artyście PDF
Zofia Zarębianka
Koncepcja Boga Stwórcy w teizmie otwartym i probabilistycznym a islam PDF
Dariusz Łukasiewicz
Przeciw falom. Ku alternatywie dla standardowej mechaniki kwantowej PDF
Andrzej Chmielecki

Filo-Sofija – Poezja i literatura

Dwaj poeci i wspólna sprawa. O egzystencjalnej metafizyce w poezji Stanisława Czerniaka i Marka Kazimierza Siwca PDF
Krzysztof Derdowski
„Cały własny świat” – o osobowości twórczej i dziele Krzysztofa Derdowskiego (1957–2017) PDF
Marek Kazimierz Siwiec
Żyć to opowiadać o życiu. Na marginesie Placu Wolności Krzysztofa Derdowskiego PDF
Ireneusz Ziemiński
Próba nocy. Krzysztofa Derdowskiego paraboliczne opowiadania: „Plac Wolności” i „Uciekinierzy” PDF
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Gnōthi seauton. Rozmowa poety z samym sobą PDF
Kazimierz Świegocki
„Umrzeć dokładnie” – autentyzm i wiara w Wierszach dośmiertnych Zofii Zarębianki PDF
Małgorzata Grajewska

Filo-Sofija – Sztuki plastyczne

Drzewo i kamień a symboliczna regeneracja życia: Ślady, spacer z powidokiem PDF
Marek Kazimierz Siwiec
Rzeźbiarz myśli w ogrodzie sztuk. Filozoficzna dokumentacja sytuacji twórczej – Zielonka, gm. Murowana Goślina (04-09.09.2017) PDF
Daniel Roland Sobota
Jedni rozumieją magię, ja próbuję jej dotknąć PDF
Kazimierz Raba
Drzewo, które wydarzyło się w lesie PDF
Łukasz Gruszczyński
Aleksandra Dętkosia przypowieść o człowieku i sztuce PDF
Hanna Strychalska
Kinetyka i geometria: odczytania rzeźby współczesnej PDF
Ewa Bobrowska
O wspaniałości malarskiego świata Sonii Zengel PDF
Hanna Strychalska
Kazimierz Drejas. Między intelektem a zmysłami PDF
Hanna Strychalska
Sztuka jest modlitwą. Rzecz o twórczości Jacka Solińskiego PDF
Mateusz Soliński
Cybermonstrum w art-edenie PDF
Kamil Kusy

Wiersze

Wiersze PDF
 

Recenzje. Omówienia

Projekt eschatologii filozoficznej Ireneusza Ziemińskiego PDF
Krzysztof Rogucki


Administracja Cytowania | Strony czasopism