Vol 12, No 19

(2012/4) O Bogu i o człowieku: wszechwiedza, wszechmoc i ludzka wolność