O uznawaniu przekonania, że Bóg istnieje jako przekonania podstawowego (przeł. M. Pepliński)

Alvin Plantinga

Abstract


Tekst niedostępny online z racji zgody na publikację przekładu tylko w wersji drukowanej.Administracja Cytowania | Strony czasopism