Jerzy Kmita (26 grudnia 1931 — 24 lipca 2012) Uczony-humanista, filozof, metodolog, kulturoznawca, twórca szkoły naukowej i fi lozoficznej

Jan Grad

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism